Feed’MORE’ zorgt voor optimaal geconserveerde kuilen. Het bevat een broeiremmer voor een langere stabiliteit bij uitkuilen en enzymen voor optimale voerbenutting.

SNEL EEN STABIELE KUIL DANKZIJ DRIE MELKZUURBACTERIESTAMMEN
Een kuil bevat van nature ongewenste micro-organismen die inefficiënt de kuilen conserveren, indien niet wordt ingegrepen. De verschillende melkzuurbacteriestammen die in grote hoeveelheden in Feed’MORE’ zitten verlagen de pH zeer snel en geven ongewenste micro-organismen veel minder kans zich te ontwikkelen (fig 1). Ze voorkomen inkuilverliezen en zorgen voor behoud van voederwaarden. Dit resulteert in een hogere melkgift en/of besparing op krachtvoer.

Melkzuur schema
Figuur 1: pH verloop Feed’MORE’ ULV / WSP en geboekte tijdswinst in het conserveringsproces (Na 3 dagen is de kuil stabiel). Twee melkzuurbacteriestammen brengen de verlaging van de pH op gang. Ze doen hun werk al bij hogere pH waarden en wanneer er nog een beetje zuurstof in de kuilen aanwezig is (deze melkzuurbacteriestammen zijn facultatief aeroob). De derde melkzuurbacteriestam ‘Plantarum’ komt in actie wanneer de kuil zuurstofvrij is en is het meest efficiënt tussen de pH 6 en pH 4.

VOORKOM BROEI & BEHOUD SMAAK
Bij uitkuilen komt de kuil weer in contact met zuurstof, zodat ongewenste micro-organismen als schimmels, gisten en zuurstof minnende bacteriën weer de kans krijgen om te gaan groeien. Dit heeft als gevolg dat er voederwaarden verloren gaan indien er niet wordt ingegrepen. Daarnaast produceren schimmels schadelijke mycotoxinen, hetgeen negatieve effecten heeft op de diergezondheid en productie. Feed’MORE’ ULV / WSP bevat een unieke propionzuurbacteriestam die dit proces onderdrukt, de broei remt en tegelijkertijd de smakelijkheid van de kuilen behouduikuilen
Aantal uren dat de kuil stabiel blijft na opening bij gebruik van Feed’MORE’ en onbehandeld.

UNIEKE ENZYMTECHNOLOGIE
De enzymen in Feed’MORE’ ULV en WSP hebben een aanzienlijk effect op de verteerbaarheid mét behoud van structuurwaarde van het gewas. Deze enzymen hebben het vermogen om voor pens bacteriën op te nemen koolhydraten vrij te maken uit moeilijk te verteren celstructuren in ruwvoeders, Productieverhoging bij gebruik van Feed’MORE’ is hiervan een aangetoond gevolg. Doordat de enzymen ook extra suikers beschikbaar maken voor de melkzuurbacteriën, zal ook onder slechte inkuilcondities voldoende energie beschikbaar zijn om het conserveringsproces snel te doen verlopen.