Voordat Jaco Timmer begon met Feed’MORE’, gebruikte hij geen conserveringsmiddelen in de kuil. Na het openen ontstond er echter snel broei en volgens de Kuilkenner statistieken scoorden de kuilen bij lange na niet optimaal. Op advies van zijn voeradviseur is drie jaar geleden voor het eerst het wateroplosbare inkuilmiddel, Feed’MORE’ van Agriprom, toegevoegd. Sinds het gebruik van het inkuilmiddel hebben de kuilen van Timmer een optimale score in de Kuilkenner. Als opvallend punt noemt Timmer verder de smakelijkheid van de kuilen. Die is volgens hem toe te schrijven aan de propionzuurbacterie die zowel zorgt voor broeiremming als het behoud van smaak.

  • H.J Timmer, Putten
  • 96 melkkoeien
  • 56 ha zandgrond
  • 11 ha mais
  • 10 000 liter/koe
  • vet/eiwit 4,40 – 3,38

Melkveehouder Jacco Timmer gebruikt sinds drie jaar Feed’MORE’ inkuilmiddel voor zijn graskuilen. Het product bevat naast melkzuurbacteriën ook propionzuur-producerende bacteriën en enzymen. “Ik was helemaal klaar met de broei in mijn kuilen.” Samen met zijn adviseur Arie Slingerland en Pieter Douwe Albada van Agriprom worden de kuiluitslagen 2013 tot en met 2015 besproken.

 Jacco Timmer en zijn gezin hebben op hun bedrijf in het Gelderse Putten 100 stuks melkvee rondlopen. De melkveehouder gebruikt 56 ha grond waarvan 11 ha voor mais. Per koe wordt gemiddeld 11 000 liter per jaar gemolken en daar is hij zeer tevreden mee. Naar eigen zeggen zou het plezier een stuk minder zijn als hij minder dan 10 000 liter per koe zou melken.

Voordat Timmer begon met Feed’MORE’, gebruikte hij geen toevoegingsmiddelen in de kuil. Na het openen van de kuil ontstond er echter veel broei en was de conservering niet goed. Drie jaar geleden is daarom voor het eerst de wateroplosbare versie van het inkuilmiddel van Agriprom toegevoegd. “Onze adviseur Slingerland raadde het ons aan”, vertelt Timmer. “De drie dubbele functie van Feed’MORE’ bij het in- en uitkuilen en natuurlijk de prijs spraken mij aan.”

De 3-dubbele werking van Feed’MORE’

Slingerland ligt toe: “Bij het inkuilen zorgen de melkzuurbacteriestammen ervoor dat suikers in melkzuur worden omgezet. Bij de hogere pH waarden beginnen de bacteriën te werken, dit proces stopt zodra de pH onder de 5 komt. Dit zorgt voor een stabiele kuil zonder dat de voederwaarde verloren gaat.” Bij het uitkuilen zorgen de unieke propionzuur-bacteriën voor de productie van azijnzuur. Bij opening van de kuil zorgt zuurstof er normaal gesproken voor dat schimmels en gisten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Het azijnzuur zorgt er echter voor dat de schimmel en gistvorming wordt geremd.

De toegevoegde enzymen in Feed’MORE’ scheiden de koolhydraten van de lignine in de vezels. Hierdoor kunnen de pensbacteriën van koe de koolhydraten beter benutten. Dankzij de enzymen worden celwanden opengebroken. Dit zorgt ervoor dat de koe het makkelijker kan verteren. De energie die hiermee wordt gewonnen kan de koe benutten voor bijvoorbeeld extra melkproductie.

Het belang van goed in- en uitkuilen

Geen enkel inkuilmiddelen is een wondermiddel en Slingerland en Timmer erkennen daarom het belang van goed in- en uitkuilen.

Voor het inkuilen schakelt Timmer de loonwerker in. Het voordeel hiervan is dat dit gespecialiseerde bedrijf weet wat het doet. De shovelmachinisten bepalen het tempo bij het inkuilen en zorgen voor een goede strakke kuil. “Die kunnen perfect een kuil aanrijden,” zegt Timmer. “Maar een nadeel is wel dat je afhankelijk bent van hun schema en niet altijd kunt sturen op suikergehalten.” Timmer kuilt bij voorkeur in bij 40-45% ds en probeert te hoge ds-waarden te voorkomen.

 Bij het uitkuilen gebruikt de Puttense melkveehouder een zelfladende voermengwagen. Deze zorgt voor mooie en scherpe snijvlakken. Hij weet dat bij ruwe snijvlakken de kans op luchtintreding groter is, waardoor eerder broei ontstaat en dus voederverlies.

 

Timmer: “Bij het uitkuilen zie je gelijk dat Feed’MORE’ zijn werk doet. Mooie groene vlakken in plaats van bruine. Ook aan het monster zie je het vanwege de mooie uitslagen.” Dat de kuil niet opwarmt wordt gelijk gestaafd met de thermometer van Agriprom: 9,4 graden celsius.