Feed’MORE’ inkuilmiddel voor ULV, WSP en granulaat systemen

Feed’MORE’ is een inkuilmiddel voor alle gewassen ontwikkeld door Agriprom Consumables. Feed’MORE’ bevat melkzuurbacteriën, enzymen en een broeiremmer voor optimaal geconserveerde kuilen. De voordelen van Feed’MORE’ zijn: 

  • Snelle fermentatie 
  • De enzymen zorgen voor goede verteerbaarheid 
  • Vergroot stabiliteit bij uitkuilen
  • Op werkzaamheid getest door onafhankelijk kennisinstituut Schothorst Feed Research
  • Verkrijgbaar in ULV, WSP en Granulaat 
  • Verschillende doseersystemen verkrijgbaar

Feedmore ULV Feedmore Fresh


Bij Melkveebedrijf van den Brandhof wordt ingekuild met Feed’MORE’ ULV. Bekijk de mooie beelden.


Schothorst: Toevoeging Feed’MORE’ inkuilmiddel leidt tot betere voederwaarden en minder drogestof verlies

Schothorst Feed Research heeft het effect van Feed’MORE’ onderzocht op nutriëntensamenstelling en drogestof verliezen van kuilgras na 8 weken inkuilduur (april 2019) . Hiervoor werd een goede kwaliteit eerste snede gras (overwegend Engels Raaigras) voorgedroogd tot 40% DS en ingekuild onder laboratorium omstandigheden in tonnetjes van 10 liter bij een dichtheid van 170 kg DS per kubieke meter. Aan 3 kuiltjes werd voor inkuilen alleen water toegevoegd (de controle groep) en aan drie andere kuiltjes werd evenveel water met Feed’MORE’ toegevoegd.

Na acht weken inkuilduur werden de kuiltjes geopend en bemonsterd voor analyse van de chemische samenstelling, voederwaarde en inkuilparameters.

In de mini-silo’s was het fermentatieproces van gras duidelijk beïnvloed door toevoeging van het inkuilmiddel Feed’MORE’. De pH na 8 weken was lager, de concentratie melkzuur was hoger (+22 g), terwijl ook het suikergehalte hoger (+12 g) was, wat duidt op een efficiëntere omzetting van suiker in melkzuur, of een gedeeltelijke benutting van afgebroken celwanden voor melkzuur. Het ADF gehalte was lager, mogelijk door toevoeging van enzym in het inkuilmiddel. De snelle start van de fermentatie resulteerde in een lager ammoniakgehalte. De drogestof verliezen waren 0.4%pt lager in het gras met inkuilmiddel (= 4 kg/ton DS).

De aangetoonde verschillen dankzij Feed’MORE’ zijn behaald onder perfecte laboratorium omstandigheden. In de praktijk zijn de voordelen zeer waarschijnlijk nog veel groter. In het onderzoek wordt dan ook geconcludeerd dat toevoeging van Feed’MORE’ tot betere inkuilparameters en minder drogestof verlies heeft geleid.


Jaco Timmer voegt Feed’MORE’ toe

Voordat Jaco Timmer begon met Feed’MORE’, gebruikte hij geen conserveringsmiddelen in de kuil. Na het openen ontstond er echter snel broei en volgens de Kuilkenner statistieken scoorden de kuilen bij lange na niet optimaal. Op advies van zijn voeradviseur is drie jaar geleden voor het eerst het wateroplosbare inkuilmiddel, Feed’MORE’ van Agriprom, toegevoegd. Sinds het gebruik van het inkuilmiddel hebben de kuilen van Timmer een optimale score in de Kuilkenner. Als opvallend punt noemt Timmer verder de smakelijkheid van de kuilen. Die is volgens hem toe te schrijven aan de propionzuurbacterie die zowel zorgt voor broeiremming als het behoud van smaak. Lees verder


Stuur mij meer informatie