Goed inkuilen van gras verhoogt het boereninkomen tot € 4.000 bij 100 melkkoeien. Deze aanpak verkleint voederwinnings- en bewarings- en vervoederingsverliezen, meldt Livestock Research van Wageningen UR.

De praktijk loopt een behoorlijk risico op extra verliezen door broei en matige conservering. Voor een gemiddeld bedrijf met 100 melkkoeien kan het arbeidsinkomen daardoor dalen met € 3.000 tot € 4.000.

De extra emissie aan broeikasgassen blijft door verkeerd inkuilen ‘beperkt’ tot bijna 1,5%. Dat blijkt uit de Livestock Research-studie naar het effect van inkuilmanagement op de emissie van broeikasgassen op bedrijfsniveau.

Praktijkcijfers
Op basis van praktijkcijfers blijkt dat in relatief droge jaren 40-50% van de graskuilen een te hoog drogestofgehalte (> 45%) heeft. Deze hebben een aanzienlijk risico op extra verliezen als gevolg van broei. In relatief natte jaren had meer dan 60% van de kuilen een te hoge ammoniak-fractie (>8).

Dat betekent ook extra verliezen aan voederwaarde. Wanneer een bedrijf last heeft van broei, moet extra ruw- en krachtvoer worden aangekocht om extra verliezen en

slechtere opname van graskuil te compenseren. Hierdoor daalde het arbeidsinkomen van het gekozen bedrijf met bijna € 4.000.